Určenie pohlavia zo škrupín

Momentálne nie je možné objednať určenie pohlavia zo škrupín, z dôvodu technických problémov zapríčinených zmenou vlastností izolačných kitov zo strany dodávateľa.

Obmedzený režim

Vzhľadom na šírenie koronavírusu COVID-19 a vyhlásený lockdown, laboratórium Slovgen bude pracovať v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu sa môžu predĺžiť časy niektorých analýz. Vzorky je potrebné zasielať poštou. Nie je možná osobná návšteva a…

LOCKDOWN

Chceli by sme oznámiť zákazníkom, že naše Laboratórium spracováva vzorky a vykonáva analýzy v štandardnom režime. Vzorky je potrebné zasielať poštou. Nie je možná osobná návšteva a odber vzoriek na našom pracovisku.