Cenové zvýhodnenia analýz na určenie pohlavia DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na určenie pohlavia na rôzne množstvo vzoriek.

Poukaz 10P na 10 vzoriek: cena 70 euro (7,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 20P na 20 vzoriek: cena 130 euro (6,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 30P na 30 vzoriek: cena 195 euro (6,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 50P na 50 vzoriek: cena 300 euro (6,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 80P na 80 vzoriek: cena 440 euro (5,50 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

Poukaz 100P na 100 vzoriek: cena 500 euro (5,00 za vzorku) výsledky aj v tlačenej forme poštou

 

Poukaz 10E na 10 vzoriek: cena 65 euro (6,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 20E na 20 vzoriek: cena 120 euro (6,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 30E na 30 vzoriek: cena 180 euro (6,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 50E na 50 vzoriek: cena 275 euro (5,50 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 80E na 80 vzoriek: cena 400 euro (5,00 za vzorku) výsledky len elektronicky

Poukaz 100E na 100 vzoriek: cena 450 euro (4,5 za vzorku) výsledky len elektronicky

 

Vzorky je možné zasielať kedykoľvek Vám vyhovuje.
Platnosť poukazu je neobmedzená, to znamená kým sa nevyčerpá.

Poukazy sú číslované a každý poukaz má svoje konto, na ktorom sa eviduje stav. S každými výsledkami je zasielaný aj stav konta. Poukazy sú neprenosné, to znamená vyčerpať ho môže len osoba, na ktorú je registrovaný.

Poukaz je možné zakúpiť vopred pred zaslaním vzoriek, alebo uviesť na objednávkovom formulári, zaslanom spolu so vzorkami, typ poukazu o ktorý máte záujem.

 

Poukaz je možné objednať emailom, telefonicky, poštou.

Je potrebné uviesť:

  • typ poukazu
  • meno a priezvisko na koho má byť Poukaz zaregistrovaný
  • meno, priezvisko a adresa na koho má byť vystavená faktúra

 

Číslo poukazu je uvedené na faktúre a je nevyhnutné uvádzať ho pri každej objednávke, na každom objednávkovom formulári. Ak nebude uvedené číslo poukazu objednávka bude fakturovaná ako bežná objednávka.