Popis

DNA technika je neinvazívna technika, ktorou je možné z krvnej škvrny, pierok, alebo škrupiny ľahko, rýchlo a spoľahlivo určiť pohlavie. Táto metodika nie je traumatická a riskantná pre jedincov ako klasická chirurgická endoskopia. Test môže byť vykonaný jedincom akéhokoľvek veku a v ktoromkoľvek období roka.

Základom analýzy je izolácia DNA z krvnej škvrny, pierok amplifikácia (zmnoženie) špecifických úsekov DNA a následná elektroforetická separácia.

 

Z dôvodu výskytu falošných protokolov na určenie pohlavia s účinnosťou od 11.1.2019 zavádzame možnosť overenia pravosti protokolu. Od 11.1.2019 budú poskytované informácie o analyzovanom jedincovi (druh) a výsledku analýzy na základe uvedenia čísla krúžku (čipu) a kódu laboratória telefonicky alebo emailom!

Protokol musí obsahovať neporušenú vodotlač ako vidno na obrázku tu sam.prot.patern.

 

AKO ODBRAŤ VZORKU KRVI Z NOŽIČKY môžete vidieť na videu

 

Burze exotov v Nitre – bohužial z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť výjazdy na burzu exotov v Nitre.

 

Novinka: Nové cenové zvýhodnenia analýz na určenie pohlavia DNA technikou. Možnosť zakúpenia POUKAZOV na určenie pohlavia na rôzne množstvo vzoriek.

 

ZOZNAM ANALYZOVANÝCH DRUHOV   /   SPECIES LIST

 

Výsledky

Výsledky poskytujeme poštou, emailom, telefonicky po zaplatení testu prevodom z účtu, prípadne vkladom do Tatra banky na účet SK55 1100 0000 0026 2625 2786 (do popisu transakcie uveďte Vaše meno), vkladom do Poštovej banky (na ktorejkoľvek pošte) na účet SK74 6500 0000 0000 2023 9430, prípadne poštovou poukážkou na našu adresu.

Analýza je vykonaná do 4 alebo 10 pracovných dní.

 

Ceny

Ceny analýzy z krvnej škvrny sú nasledovné v závislosti od počtu Vami zaslaných vzoriek , dĺžky analýzy a spôsobu zaslania faktúry a výsledkov:

KOMPLETNÝ CENNÍK

OrderTyp analýzyPopisCena za kus (1-5 vtákov) poštouCena za kus (6 -10 vtákov) poštouCena za kus (11 a viac vtákov)/ poštouCena za kus (1-5 vtákov) emailCena za kus (6 -10 vtákov) emailCena za kus (11 a viac vtákov)/ email 
URČENIE POHLAVIA
Neštandardná vzorkapríplatok za spracovanie neštandardnej vzorky1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €
Nevypísaný objednávkový formulárPoplatok za nevypísaný objednávkový formulár1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €1,0 €
DNA-sexingUrčenie pohlavia vtákov analýzou DNA z krvi/pierok (štandardný čas analýzy - 10 pracovných dní)9,0 €8.5 €8,0 €8,0 €7.5 €7,0 €
DNA-sexingUrčenie pohlavia vtákov analýzou DNA z krvi/pierok (express - 4 business days)13.5 €13,0 €12.5 €11.5 €11,0 €10.5 €
DNA-sexingUrčenie pohlavia vtákov analýzou DNA z krvi/pierok (express - 36 hours)50,0 €50,0 €50,0 €48,0 €48,0 €48,0 €
DNA-sexingUrčenie pohlavia vtákov analýzou DNA zo škrupín (standard analysis time - 10 bussines days)13.5 €13,0 €12.5 €11.5 €11,0 €10.5 €
DNA-profil Falco a Aquila
DNA-profil (STR)
Individuálna identifikácia/ potvrdenie rodičovstva40,00 € 35,0 €32,0 €
DNA-profil (STR)Individuálna identifikácia/ potvrdenie rodičovstva (pre rodičov, v prípade analýzy aj potomkov)30,0 €
APV
Avian polyoma virus (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)15,0 €14.5 €14,0 €13,0 €12.5 €12,0 €
Chl. Psittaci
Chlamydophila psittaci (standard analysis time)18,0 €17.5 €17,0 €15,0 €14.5 €14,0 €
PBFD
Circovirus (Psittacine Beak and Feather Disease) (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní) - analýza z krvnej škvrny alebo pierok15,0 €14,0 €14,0 €13,0 €12.5 €12,0 €
PBFD + pohlavieCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní) PBFD + určenie pohlavia tej istej vzorky20,0 €19,5 €19,0 €18,0 €17,5 €17,0 €
APV+PBFDCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)23,0 €22.5 €22,0 €22,0 €21.5 €21,0 €
APV+PBFD+pohlavieCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)28,0 €27,5 €27,0 €27,0 €26,5 €26,0 €
APV+PBFD+Chl. psittaciCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)41,0 €40.5 €40,0 €39,0 €38.5 €38,0 €
APV+PBFD+Chl. psittaci + pohlavieCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)46,0 €45,5 €45,0 €44,0 €43,5 €43,0 €
APV+Chl. PsittaciCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)29,0 €28.5 €28,0 €27,0 €26.5 €26,0 €
PBFD+Chl. PsittaciCombi test (štandardný čas analýzy 10 pracovných dní)29,0 €28.5 €28,0 €27,0 €26.5 €26,0 €
PBFD - doplatokpri analýze z krvnej škvrny aj pierok5,0 €5,0 €5,0 €5,0 €5,0 €5,0 €
TESTOVANIE VÝKONNOSTI HOLUBOV
TYPPOPIScena za ks od 1-5 vzoriekcena za ks od 6-10 vzoriekcena za ks nad 11 vzoriek
LDHA
SNP g.2582481G>A14,00 €13,50 €13,00 €
DRD4a
SNP g.129954C> T14,00 €13,50 €13,00 €
DRD4b
SNP g.129456C> T14,00 €13,50 €13,00 €

 

Inštrukcie

V prípade záujmu o test kontaktujte nás na našej adrese resp. tel. číslach a bude Vám zaslaný objednávkový formulár, odberová karta a inštrukcie.

V objednávkovom formulári uveďte meno, adresu, druh – latinský názov, označenie vzoriek, či si želáte vystaviť ozdobný certifikát alebo bezplatný samostatný protokol, tel. kontakt príp. email.

 

Pri analýze z krvnej škvrny:

V odberovej karte je nevyhnutné uviesť latinský názov jedinca, číslo Vašej vzorky (číslo krúžku, príp. iné) a do vyznačeného kruhu kvapnúť kvapku krvi (minimálne 3x3mm, dostatočne intenzívnu-viď obrázok), nechať zaschnúť a poslať.

 Dbajte na to aby ste :

– do jedného kruhu kvapli kvapku krvi len z jedného jedinca

– nechali jednotlivé vzorky sušiť osobitne

– krvnú škvrnu nevystavovali vysokým teplotám a vlhku

Žiadne informácie týkajúce sa objednávateľa ako aj predmetu a výsledku analýzy nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Inštrukcie na odber škrupiny (momentálne nie je možné objednať)

1. Po vyliahnutí jedinca ihneď odoberte škrupinu a riadne označte, aby nedošlo k zámene škrupín. Musí byť úplne jednoznačné, ktorá škrupina patrí, ktorému jedincovi.
2. Neodporúča sa dotýkať materiálu vo vnútri škrupiny.
3. V prípade, že je škrupina zašpinená exkrementami, je potrebné škrupinu dôkladne utrieť vlhkou vreckovkou.
4. Škrupinu je potrebné nechať uschnúť na vzduchu približne 24 hodín (vonkajší aj vnútorný povrch by mal byť suchý).
5. Je možné označiť priamo škrupinu, alebo škrupinu vložiť do označeného obalu (plastikového alebo papierového).
6. Každá škrupina musí byť v samostatnom obale a musí byť označená identifikačnými údajmi vtáka.
7. Škrupiny v samostatných obaloch je potrebné zaslať v škatuli, aby nedošlo k ich rozdrveniu počas ich transportu do laboratória.

 

Inštrukcie k odberu pierok:

Na analýzu sú potrebné vytrhnuté hrudné pierka  v počte 6 ks. Pierka musia obsahovať koreň pera, ktorý je potrebný na analýzu.

Pierka po vytrhnutí vložte do uzatvárateľného plastikového vrecka, alebo do papierovej obálky. V prípade zasielania pierok z viacerých jedincov, každý jedinec musí mať pierka vložené v samostatnom vrecku prípadne obálke uzatvorené tak, aby nedošlo k pomiešaniu pierok.